translit

Transliteruj

Čo je translit a načo slúži?

Rusínsky jazyk k svojmu zápisu používa azbuku. Písať azbukou bez vhodnej klávesnice, či dodatočných programov býva zdĺhavé. Preto v tota agentura využívame transliteráciu — texty píšeme v latinke a potom ich automaticky spracujeme do azbuky pomocou translitu.

Aké sú pravidlá pre písanie v latinke?

Pozrite sa na transliterovanú báseň nižšie (urývok z básničky Psyk Lapyk zo zbierky Poďte, ďity, što vam povim). V krátkej ukážke je zobrazených viacero princípov, na ktorých je translit založený. V prípade záujmu v budúcnosti doplníme stručný návod.

Potim hor'i uzkov stežkov.
Što to, što to pid berežkom?
„Hav, hav,“ vkaže Lapyk zubŷ,
štos'ka s'a mu tam ne ľubyť.
Oj, to ne je kamarat!
V travi zašelesťiv had.

Потім горї узков стежков.
Што то, што то під бережком?
„Гав, гав,“ вкаже Лапик зубы,
штоська ся му там не любить.
Ой, то не є камарат!
В траві зашелестїв гад.

Čo translit nie je

Translit nie je prekladač, tj. nepreloží vám slovenské slovo do rusínčiny a naopak. Slúži len na prepis z latinského písma do azbuky a naopak.

Translit nefunguje, tak ako by mal, čo mám robiť?

Pri tvorbe translitu sme vychádzali z transliterovaných textov, ktoré sme v minulosti konzultovali s Ústavom rusínskeho jazyka a kultúry PU. Analýzou týchto textov sme určili viacero pravidiel, ktoré translit využíva k prepisu z latinky do azbuky a naopak. Je veľmi pravdepodobné, že sme mohli prehliadnúť niektoré špecifické pravidlá prepisu a preto translit nemusí fungovať tak, ako by ste očakávali.

Ak objavíte nesprávny prepis, napíšte nám na kontakt@tota.sk

Budeme radi, ak nám nesprávny prepis napíšte v tvare — Napísal som slovo rajbačka, prepísalo mi to na раибачка, ale očakával som, že mi to prepíše na райбачка.

Translit chceme postupne vylepšovať, a preto budeme vďační za akúkoľvek spätnú väzbu.